Hybridiseminaari: Ennakoiva yhteistyö - avain turvalliseen sähköistyvään liikenteeseen/Hybrid seminar: Predictive cooperation - the key to safe and secure electrified transport

todayMarch 30, 2022 1:00 pm - 3.30 pm
placeOriginal Sokos Hotel Tripla, Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki/Online,
starSuomen Palopäällystöliitto /The Finnish Association of Fire Officers, eFlow Hub, Lahti GEM (LADEC)
paymentMaksuton/Free of charge

FI EN

Liikenteen sähköistyminen haastaa moninaisten ratkaisujen löytämiseen. Liikenteen ratkaisuissa turvallisuus on avainasemassa niin fyysisissä kuin digitaalisissa ympäristöissä. Toimijoiden välinen yhteistyö on tärkeää ratkaisuja suunniteltaessa ja kehitettäessä. Näin vältytään esimerkiksi ratkaisujen kaupallistamisvaiheessa niin aikaviiveiden kuin erityyppisten vaatimusten aiheuttamilta kustannuksilta. Seminaarissa tuodaan keskusteluun yhteistyön merkitystä, mahdollisuuksia ja haasteita pelastusalalla.

Tilaisuuden ohjelma

13.00–13.15     Tilaisuuden avaus I Suomen Palopäällystöliitto ry, eFlow Hub ja Lahti GEM

13.15–13.40     Renault Group’s commitments for road rescue I Claire Petit-Boulanger and Christophe Lenglos, Groupe Renault, France

13.40–14.00     Ajoneuvoakkujen valmistus Suomessa ja tuotantoprosessin vahinkoherkkyys I Kimmo Lehtonen, Valmet Automotive

14.00–14.20     Underground mining battery vehicles - new challenges require co-operation I Jari Söderlund, Sandvik

14.20–14.40     TAUKO

14.40–15.00     Opiskelijoiden protopajan turvallisuuskulttuuri, J. Hyneman Centre I Markku Ikävalko, LUT-yliopisto

15.00–15.20     Liikenne sähköistyy – pommiryhmä paikalle I Jukka Kukkonen, Shift2Electric, Minnesota USA ja Kirsi Immonen, Suomen sähköautoilijat ry.

15.20–15.30     Pelastusalan kommentti- ja loppupuheenvuoro


Seminaarin järjestävät yhteistyössä Suomen Palopäällystöliitto ry, eFlow Hub ja Lahti GEM.

Ilmoittaudu ke 23.3. mennessä

Tilaisuus on maksuton ja ilmoittautuessasi voit myös esittää kysymyksiä ja toiveita tilaisuudessa käsiteltäväksi. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistuksen ilmoittautumisesta. 

Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu

Yhteyshenkilö

Tiina Jauhiainen
0440 263 584
tiina.jauhiainen@ladec.fi

---
Suomen Palopäällystöliitto on vuonna 1932 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka keskeisimpiä tavoitteita on yhteiskunnan turvallisuuden edistäminen ja jäsenistönsä ammattiosaamisen kehittäminen. Jäsenistöömme kuuluu muun muassa pelastusalan palopäällystöä ja alipäällystöä, sopimuspalopäällystöä, turvallisuusalan asiantuntijoita ja johtavissa asemissa olevia henkilöitä.

eFlow Hub on akkuteknologioiden ja sähköisen liikkumisen osaamiskeskittymä Varsinais-Suomessa. eFlow Hubin mahdollistaa Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä 2020-2022 -hanke, jota toteuttavat Yrityssalo Oy sekä Turku Science Park Oy, ja rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Vipuvoimaa EU:sta sekä Varsinais-Suomen liitto.

Lahti GEM on Lahden seudun sähköisen liikenteen klusteri, joka toimii yritysten, oppi- ja tutkimuslaitosten sekä kaupunkien yhteistyöalustana. Yhteistyöalustalla edistetään sähköistyvän liikenteen tarjoamien liiketoiminta- ja TKI-mahdollisuuksien hyödyntämistä sekä rakennetaan ratkaisuja toimijoiden osaajapulaan. Lahti GEM yhteistyöalustaa koordinoi Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.

---
Tilaisuus rahoitetaan Hiilineutraalin sähköistymisen ekosysteemi (Dnro.8/00.01.05.21/2021), jota rahoittaa Päijät-Hämeen liitto ja Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE). Lahti GEM yhteistyöalustaa koordinoi Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.
Vellamo_vaakuna-1.png
JA

Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä 2020-2022 -hankkeesta, jota toteuttavat Yrityssalo Oy sekä Turku Science Park Oy, ja rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Vipuvoimaa EU:sta sekä Varsinais-Suomen liitto.​​​​​
eFlow Hub hankelogot ja toteuttajatahot.png
---
The electrification of transport challenges finding diverse solutions. In transport solutions, safety and security are the key factors in both physical and digital environments. Cooperation between actors is crucial in designing and developing solutions. Through seamless cooperation, for example, the costs caused by time delays and different types of requirements during the product commercialization phase, can be avoided. In the seminar the importance, opportunities and challenges of cooperation is discussed among experienced rescue officials, and organizations’ professionals.

Seminar's program

13.00–13.15     Welcoming words and organizers’ introductions I The Finnish Association of Fire Officers, eFlow Hub and Lahti GEM

13.15–13.40     Renault Group’s commitments for road rescue I Claire Petit-Boulanger and Christophe Lenglos, Groupe Renault, France

13.40–14.00     Finnish vehicle battery manufacturing and damage sensitivity of the production process I Kimmo Lehtonen, Valmet Automotive

14.00–14.20     Underground mining battery vehicles - new challenges require co-operation I Jari Söderlund, Sandvik

14.20–14.40     BREAK

14.40–15.00     Safety culture of student proto workshop – J.Hyneman Center I Markku Ikävalko, LUT-university

15.00–15.20     Transport is electrified – call the bomb squad I Jukka Kukkonen, Shift2Electric, Minnesota USA and Kirsi Immonen, Suomen sähköautoilijat ry.

15.20–15.30     Closing remarks by the rescue officials


The seminar is organized in cooperation among The Finnish Association of Fire Officers, eFlow Hub and Lahti GEM.

The deadline for registration is Wed 23.3

The seminar is free of charge and when you register you can also ask questions and wishes for the event. After registering, you will receive a confirmation of registration in your email.

Welcome!

Register here

Contact person

Tiina Jauhiainen
+358 440 263 584
tiina.jauhiainen@ladec.fi

---
The Finnish Association of Fire Officers is a national organisation founded in 1932. Our purpose is to enhance professional knowledge and skills of fire officers, sub-officers and experts in fire, rescue and safety services. The association promotes readiness of people, organisations and society to prevent accidents and to act right in hazard situations.

eFlow Hub is a cluster of expertise and a business network in battery technology and electric mobility. It welcomes all actors that advance sustainably the deployment and exploitation of smart battery technologies and emobility. eFlow Hub is carried out in cooperation by Yrityssalo Ltd, Turku Business Region, European Regional Development Fund (ERDF), Leverage from the EU and Regional Council of Southwest Finland.

Lahti GEM is a platform for companies, research and education organisations as well as cities. The platform is established to generate and maintain cooperation for developing and commercialising technologies and solutions for the cleaner future of mobility. Lahti GEM cooperation platform is coordinated by Lahti Region Development LADEC Ltd.

--
The events and actions of the Lahti GEM are implemented as a part of the project: Carbon Neutralization Ecosystem (Dnro.8 / 00.01.05.21 / 2021), funded by the Regional Council of Päijät-Häme and the Regional Support for Sustainable Growth and Vitality (AKKE). Lahti GEM cooperation platform is coordinated by Lahti Region Development LADEC Ltd.

AND

The project Growth from the Electrification Business Ecosystems 2020-2022 (A75908) is carried out in cooperation by Yrityssalo Ltd, Turku Business Region, European Regional Development Fund (ERDF), Leverage from the EU and Regional Council of Southwest Finland.