Lahden seudun sähköisen liikenteen klusteri

Yhteistyöalusta liikkumisen vihreälle sähköistymiselle

Lahti GEM (Lahden seudun sähköisen liikenteen klusteri) on yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten sekä kaupunkien yhteistyöalusta liikenteen vihreän sähköistymisen teknologioiden ja ratkaisujen kehittämisessä sekä kaupallistamisessa. 

Klusterin painopistealueita ovat raskaan liikenteen ajoneuvojen, erikoisajoneuvojen ja työkoneiden sähköistysratkaisujen luominen, vaihtoehtoisten polttoaineiden lataus- ja jakeluinfrastruktuuriteknologioiden sekä hiilineutraalien energiajärjestelmien kehittäminen ja rakentaminen. Automaatio ja digitalisaatio sekä data-analytiikka ovat myös keskeisiä osa-alueita.

Lahti GEMin toimintaan ovat tervetulleita kaikki toimijat, joilla on liikenteen sähköistymiseen liittyvää toimintaa tai jotka ovat kiinnostuneita rakentamaan päästöttömän liikenteen tulevaisuutta.

Missio

Klusteri heijastaa yritysten, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden ja kaupunkien tarpeita. Lahti GEMin toiminnalle on asetettu strategiset tavoitteet klusteritoimijoiden liiketoimintaa tukien.

Lahti GEM strategiset painopisteet:

+ tukea liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä kehityshankkeiden ja pilotointien avulla;

+ etsiä aktiivisesti uusia investointeja ja kumppanuuksia kansallisesti ja kansainvälisesti;

+ edistää tutkimuksen, koulutuksen ja TKI-infrastruktuurin uusia avauksia, joilla on merkitystä sekä liiketoiminnalle että osaamisen kehittymiselle kansallisesti ja kansainvälisesti.​​​​​​


Lahti GEM on Lahti - Euroopan Ympäristöpääkaupunki 2021 vuoden perintö.

Ota yhteyttä


Olethan yhteydessä meihin klusterijäsenyyteen, yhteistyöhön ja lisätietojen saamiseen koskevissa asioissa. Sovitaan tapaaminen ja jutellaan lisää! 

Tomi Tura

Johtaja
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

+358 50 323 1050
tomi.tura@ladec.fi

Tiina Jauhiainen

Liiketoimintakehittäjä
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

+358 440 263 584
tiina.jauhiainen@ladec.fi

Pekka Komu

Liiketoimintakehittäjä
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

+358 40 741 3299
pekka.komu@ladec.fi

Juuso Aaltonen

Markkinointikoordinaattori
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

+358 44 491 5431
juuso.aaltonen@ladec.f
i